Małe grupy

Życie w ruchu

Chcemy Ciebie zachęcić abyś odważył się zaufać Jezusowi w 5 najważniejszych dziedzinach Twojego życia.
»My natomiast wpatrujemy się w chwałę Pana i dzięki Jego Duchowi stajemy się coraz bardziej do Niego podobni.« — 2 List do Koryntian 3, 18

Jaki jest Twój następny krok?

Pięć dziedzin życia

Spojrzenie na Biblię i życie Jezusa daje nam wiele informacji. Poniższe pięć obszarów w sposób namacalny podsumowuje różnorodność życia.

Stopniowy wzrost

Dzięki tym trzem krokom podsumowujemy proces rozwoju w każdej indywidualnej dziedzinie życia w uproszczony sposób.

Niestety, do tego wyboru nie ma żadnych kroków.