Nasz cel

DLACZEGO ISTNIEJEMY

Jako Kościół pragniemy, aby ludzie stawali się podobnymi  do Jezusa Chrystusa, żyli wolni od lęków i mieli pozytywny wpływ na swoje otoczenie.